Európai kés- és fejszedobási szabályok

Elérhető különböző nyelveken

Európai kés- és fejszedobási szabályok (2010-es verzió)

Céltábla / Pontok

A céltábla egy 50 cm átmérőjű kör, amely 5 koncentrikus körre van osztva az alábbi átmérők (és színek) szerint: 10 cm (fekete), 20 cm (fehér), 30 cm (piros), 40 cm (fehér), 50 cm (piros).

Pontok: a telitalálat (bullseye – a céltábla középső, 10 cm átmérőjű része) 5 pontot ér, 4/3/2/1 pont jár a megfelelő külsőbb körökért.

A célok magassága (a céltábla kellős közepétől a földig mérve): 1,30 m és 1,60 m között.

Versenyszámok

Standard versenyszámok

3 m-es kés, 5 m-es kés és 7 m-es kés.
4 m-es fejsze és 7 m-es fejsze.

Az ezekhez a versenyszámokhoz megadott távolságok minimális távolságok. Ennél nem állhat valaki a céltáblához közelebb, de (mind a kés, mind pedig a fejsze esetében) maximum 2 m-rel távolabb mehet tőle.

Versenyszámonként 21 dobás van. Minden egyes céltáblához versenyszámonként egy-egy próbadobás engedélyezett, amit előre be kell jelenteni.

Rossz időjárás, szűkös időkeretek vagy egyéb vészhelyzetek esetén a szervező úgy dönthet, hogy 21 dobás helyett csak 15 dobást engedélyez.

A pontokat versenyszámonként összesítik. Ezen kívül tájékoztatási célból megadják az elért pontok és az illető versenyszámban maximálisan elérhető pontszám százalékban kifejezett hányadosát is.

Hosszú táv

Egyforma szabályok vonatkoznak a késre és fejszére.

Az, hogy egy dobás érvényes-e, a pontszámítási szabályokhoz hasonlóan kerül meghatározásra.

A céltábla egy 1 m átmérőjű kör.

A cél a legtávolabbról beleállítani az eszközt ebbe a körbe.

A céltáblától való legkisebb távolság 4 m. Innen kezdve 3 m hosszúságú tartományok következnek (vagyis 4-7 m, 7-10 m, 10-13 m, stb.). A versenyző kiválaszt egy távolságot az első tartományban, ahonnan 3 dobása van (próbadobás nincs). Ha legalább egy dobása beleáll, távolabb mehet a céltáblától és újra van 3 dobása. Legfeljebb a következő tartomány legtávolabbi pontjáig mehet hátra. Ha mind a 3 dobása sikertelen, a folyamat véget ér. Az elért távolság feljegyzésre kerül, centiméteres pontossággal lemérve. A tartományok csak a távolság mérésére vonatkoznak, magára a dobásra nem (szabad például úgy is dobni 6,99 m-es távolságról, hogy valaki egyszerre két tartományban is áll). Ha egy tartományban megtörtént az első dobás, tilos visszamenni egy, a céltáblához közelebb lévő tartományba. További korlátozás, hogy ha már egyszer megtörtént a távolság kiválasztása, akkor a következő 3 dobáshoz a versenyző a távolságot csak 2 m-es tartományban módosíthatja: 1 m-rel közelebb vagy távolabb mehet a célhoz, illetve a céltól.

Sportfelszerelés

Kések

Csak 23 cm-nél nagyobb teljes hosszal és 6 cm-nél keskenyebb pengével rendelkező fixpengés kések vehetnek részt a versenyen.

Fejszék

Minimális súly 500 g, maximális élhossz 12 cm.

Pontszámítás / Ütemezés

A bíró minden egyes értékelés után kihúzza a hajító eszközöket és visszaviszi azokat a dobónak.

A dobó kérheti, hogy a soron következő dobás előtt a már a céltáblában lévő hajító eszköz kerüljön kiértékelésre és eltávolításra.

Az eszköz pontosan úgy kerül beszámításra, ahogyan a céltáblában áll, tehát nem hozzák azt a céltáblához képest merőleges helyzetbe.

Az érvényes dobáshoz a kés hegyének, illetve a fejsze élének kell beleállnia a célba.

Kétélű fejszék esetén csak a nyéllel lefelé mutató dobások kerülnek beszámításra. Ha mindkét él érinti a célt, a dobás érvénytelen.

Az érintett legjobb kör kerül beszámításra (kétség esetén a penge kihúzása után kell ellenőrizni a találatot).

A távolságokat a dobás idején a céltáblához legközelebbi lábfej elülső végétől kell mérni. Tilos tehát átlépni a minimális távolságokat jelző vonalakat, az ilyesmi érvényteleníti a dobást (0 pont).

Ha 5-nél több nő vesz részt, őket külön kategóriában kell értékelni.

A versenyen bármelyik országból származó dobó részt vehet. A nemzetiség semmiféle szerepet nem játszik az értékelések és a győztesek meghatározásában. A szervezőknek kizárólag nemzeti bajnokságok esetén van joguk arra, hogy csak a saját honfitársaikat engedjék azokon részt venni. Ez esetben a külföldiek kizárását egyértelműen kommunikálni kell az esemény meghirdetésekor és az arra történő felhíváskor (még határokon belül is).

Biztonság / Szervezés

A helyszínen elsősegélynyújtó felszerelésnek kell lennie.

A versenycélokra csak bíró felügyelete mellett szabad dobni.

A gyakorló célokra csak hivatalos területfelügyelő jelenlétében szabad ("range officer"). A területfelügyelő megfigyeli a dobásokat és közbeavatkozik, mielőtt veszélyes helyzetek alakulnának ki.

A céltáblák előtt 10 m-re, valamint a két oldalukon 3-3 m-re terjedő téglalap alakú területet kötéllel le kell keríteni, azon csak a versenyzők és a bírók tartózkodhatnak. A céltáblák mögött tartózkodni tilos.

A céltáblák között legalább 6 m-es távolságnak kell lennie.

A 18 évesnél fiatalabb résztvevőket egy szülőnek vagy jogi képviselőnek el kell kísérnie.

A fő döntőbírónak mindig igaza van. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, különösen a biztonságot érintőeket, kizárják a versenyből és leküldik a helyszínről.

Minden résztvevőnek rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, amennyiben az ilyen biztosítást standard lehetőségként biztosítják a dobó hazája szerinti biztosítók.

Minden résztvevőnek alá kell írnia, hogy elfogadja a szabályokat, és a saját felelősségére vesz részt a versenyen.

Jelen standard szabályok elnevezése

Jelen szabályok neve „European Knife and Axe Throwing Rules“ (Európai kés- és fejszedobási szabályok).

A hivatalos szabálydokumentum angol nyelvű, a fordítására csak gyakorlati okokból kerül sor.

Megjegyzések

A következő megjegyzések betartása nem kötelező, mindazonáltal segíthetnek az egységes dobás kialakításában:

A céltábla-csoport általában 3 különálló céltáblából áll, amelyekre az óramutató járásával megegyező sorrendben történnek a dobások.

Céltáblákhoz legjobb anyag a bütü, például rönkszelet.

hu