Európai kés- és fejszedobási szabályok

Elérhető különböző nyelveken

Európai kés- és fejszedobási szabályok (2019-es verzió)

Céltábla / Pontok

A céltábla egy 50 cm átmérőjű kör, amely 5 koncentrikus körre van osztva az alábbi átmérők (és színek) szerint: 10 cm (fekete), 20 cm (fehér), 30 cm (piros), 40 cm (fehér), 50 cm (piros).

Pontok: a telitalálat (bullseye – a céltábla középső, 10 cm átmérőjű része) 5 pontot ér, 4/3/2/1 pont jár a megfelelő külsőbb körökért.

A célok magassága (a céltábla kellős közepétől a földig mérve): 1,30 m és 1,60 m között.

Versenyszámok

Standard versenyszámok

Standard events are those events that are supposed to be held at any competition that follows European Knife Throwing and Axe Throwing Rules.

List of standard events:

  • Walk-back precision throwing (knife, axe)
  • Long distance (knife, axe)
  • Sports silhouette throwing
  • Duel-Cup (with time preselection round, if feasible)
  • No spin knife throwing (suggestion: precision walk-back)

World Champions

World Champion titles are awarded in the following events: Walk-back precision throwing (male, female, axe, knife), No spin knife throwing (mixed), Long distance (female, male, knife, axe), Sports silhouette throwing (male, female), Duel Cup (mixed);

Walk-back precision throwing

The events will be held at the following marked distances: Knife 3m, 4m, 5m, 6m, 7m; Axe 4m, 5m, 7m, 8m, 10m;

The thrower will throw 4 runs. In each run, he will throw one round of three throws per distance mark - starting behind the closest distance mark and moving back behind the next distance mark after completing the previous round. He will thus throw from all distances in one run, resulting in a total number of 60 throws (5 distances x 3 throws per round x 4 runs).

The thrower does not have to stand directly at the distance marks, but can move back a maximum of 100cm minus the length of his foot.

Pontosság egyetlen távolság

3 m-es kés, 5 m-es kés és 7 m-es kés.
4 m-es fejsze és 7 m-es fejsze.

Az ezekhez a versenyszámokhoz megadott távolságok minimális távolságok. Ennél nem állhat valaki a céltáblához közelebb, de (mind a kés, mind pedig a fejsze esetében) maximum 2 m-rel távolabb mehet tőle.

Versenyszámonként 21 dobás van. Minden egyes céltáblához versenyszámonként egy-egy próbadobás engedélyezett, amit előre be kell jelenteni.

Rossz időjárás, szűkös időkeretek vagy egyéb vészhelyzetek esetén a szervező úgy dönthet, hogy 21 dobás helyett csak 15 dobást engedélyez.

A pontokat versenyszámonként összesítik. Ezen kívül tájékoztatási célból megadják az elért pontok és az illető versenyszámban maximálisan elérhető pontszám százalékban kifejezett hányadosát is.

Hosszú táv

Egyforma szabályok vonatkoznak a késre és fejszére.

Az, hogy egy dobás érvényes-e, a pontszámítási szabályokhoz hasonlóan kerül meghatározásra.

A céltábla egy 1 m átmérőjű kör.

A cél a legtávolabbról beleállítani az eszközt ebbe a körbe.

A céltáblától való legkisebb távolság 4 m. Innen kezdve 3 m hosszúságú tartományok következnek (vagyis 4-7 m, 7-10 m, 10-13 m, stb.). A versenyző kiválaszt egy távolságot az első tartományban, ahonnan 3 dobása van (próbadobás nincs). Ha legalább egy dobása beleáll, távolabb mehet a céltáblától és újra van 3 dobása. Legfeljebb a következő tartomány legtávolabbi pontjáig mehet hátra. Ha mind a 3 dobása sikertelen, a folyamat véget ér. Az elért távolság feljegyzésre kerül, centiméteres pontossággal lemérve. A tartományok csak a távolság mérésére vonatkoznak, magára a dobásra nem (szabad például úgy is dobni 6,99 m-es távolságról, hogy valaki egyszerre két tartományban is áll). Ha egy tartományban megtörtént az első dobás, tilos visszamenni egy, a céltáblához közelebb lévő tartományba. További korlátozás, hogy ha már egyszer megtörtént a távolság kiválasztása, akkor a következő 3 dobáshoz a versenyző a távolságot csak 2 m-es tartományban módosíthatja: 1 m-rel közelebb vagy távolabb mehet a célhoz, illetve a céltól.

Sportfelszerelés

Kések

Csak 23 cm-nél nagyobb teljes hosszal és 6 cm-nél keskenyebb pengével rendelkező fixpengés kések vehetnek részt a versenyen.

Fejszék

Minimális súly 500 g, maximális élhossz 12 cm.

Pontszámítás / Ütemezés

A bíró minden egyes értékelés után kihúzza a hajító eszközöket és visszaviszi azokat a dobónak.

A dobó kérheti, hogy a soron következő dobás előtt a már a céltáblában lévő hajító eszköz kerüljön kiértékelésre és eltávolításra.

Az eszköz pontosan úgy kerül beszámításra, ahogyan a céltáblában áll, tehát nem hozzák azt a céltáblához képest merőleges helyzetbe.

Az érvényes dobáshoz a kés hegyének, illetve a fejsze élének kell beleállnia a célba.

Kétélű fejszék esetén csak a nyéllel lefelé mutató dobások kerülnek beszámításra. Ha mindkét él érinti a célt, a dobás érvénytelen.

Az érintett legjobb kör kerül beszámításra (kétség esetén a penge kihúzása után kell ellenőrizni a találatot).

A távolságokat a dobás idején a céltáblához legközelebbi lábfej elülső végétől kell mérni. Tilos tehát átlépni a minimális távolságokat jelző vonalakat, az ilyesmi érvényteleníti a dobást (0 pont).

Ha 5-nél több nő vesz részt, őket külön kategóriában kell értékelni.

A versenyen bármelyik országból származó dobó részt vehet. A nemzetiség semmiféle szerepet nem játszik az értékelések és a győztesek meghatározásában. A szervezőknek kizárólag nemzeti bajnokságok esetén van joguk arra, hogy csak a saját honfitársaikat engedjék azokon részt venni. Ez esetben a külföldiek kizárását egyértelműen kommunikálni kell az esemény meghirdetésekor és az arra történő felhíváskor (még határokon belül is).

Biztonság / Szervezés

A helyszínen elsősegélynyújtó felszerelésnek kell lennie.

A versenycélokra csak bíró felügyelete mellett szabad dobni.

A gyakorló célokra csak hivatalos területfelügyelő jelenlétében szabad ("range officer"). A területfelügyelő megfigyeli a dobásokat és közbeavatkozik, mielőtt veszélyes helyzetek alakulnának ki.

A céltáblák előtt 10 m-re, valamint a két oldalukon 3-3 m-re terjedő téglalap alakú területet kötéllel le kell keríteni, azon csak a versenyzők és a bírók tartózkodhatnak. A céltáblák mögött tartózkodni tilos.

A céltáblák között legalább 6 m-es távolságnak kell lennie.

A 18 évesnél fiatalabb résztvevőket egy szülőnek vagy jogi képviselőnek el kell kísérnie.

A fő döntőbírónak mindig igaza van. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, különösen a biztonságot érintőeket, kizárják a versenyből és leküldik a helyszínről.

Minden résztvevőnek rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, amennyiben az ilyen biztosítást standard lehetőségként biztosítják a dobó hazája szerinti biztosítók.

Minden résztvevőnek alá kell írnia, hogy elfogadja a szabályokat, és a saját felelősségére vesz részt a versenyen.

Jelen standard szabályok elnevezése

Jelen szabályok neve „European Knife and Axe Throwing Rules“ (Európai kés- és fejszedobási szabályok).

A hivatalos szabálydokumentum angol nyelvű, a fordítására csak gyakorlati okokból kerül sor.

Megjegyzések

A következő megjegyzések betartása nem kötelező, mindazonáltal segíthetnek az egységes dobás kialakításában:

A céltábla-csoport általában 3 különálló céltáblából áll, amelyekre az óramutató járásával megegyező sorrendben történnek a dobások.

Céltáblákhoz legjobb anyag a bütü, például rönkszelet.


Elavult szabályok: Változat 2010

hu