Evropská pravidla pro házení nože a sekery

Pravidla níže se používají v Evropě na velkých mezinárodních soutěžích.

Tato pravidla v dalších jazycích

Agreement.jpg

Evropská pravidla pro házení nože a sekery (verze 2019)

Terč / Body

Terč je kruh, měřící 50 centimetrů v průměru, je rozdělen do 5 soustředných kruhů s těmito průměry (a barvami): 10 cm (černá), 20 cm (bílá), 30 cm (červená), 40 cm (bílá), 50 cm (červená).

Body: střed (býčí oko) získává 5 bodů, 4/3/2/1 body jsou přiděleny pro příslušné vnější kruhy.

Výška terčů (měřeno od středu k zemi): 1,30 m až 1,60 m.

Disciplíny

Standard events

Standard events are those events that are supposed to be held at any competition that follows European Knife Throwing and Axe Throwing Rules.

List of standard events:

  • Walk-back precision throwing (knife, axe)
  • Long distance (knife, axe)
  • Sports silhouette throwing
  • Duel-Cup (with time preselection round, if feasible)
  • No spin knife throwing (suggestion: precision walk-back)

World Champions

World Champion titles are awarded in the following events: Walk-back precision throwing (male, female, axe, knife), No spin knife throwing (mixed), Long distance (female, male, knife, axe), Sports silhouette throwing (male, female), Duel Cup (mixed);

Walk-back precision throwing

The events will be held at the following marked distances: Knife 3m, 4m, 5m, 6m, 7m; Axe 4m, 5m, 7m, 8m, 10m;

The thrower will throw 4 runs. In each run, he will throw one round of three throws per distance mark - starting behind the closest distance mark and moving back behind the next distance mark after completing the previous round. He will thus throw from all distances in one run, resulting in a total number of 60 throws (5 distances x 3 throws per round x 4 runs).

The thrower does not have to stand directly at the distance marks, but can move back a maximum of 100cm minus the length of his foot.

Přesnost jedné vzdálenosti

Nůž 3 m, 5 m a 7 m.
Sekera 4 a 7 m.

Uvedené vzdálenosti jsou minimální vzdálenosti. Není povoleno stát blíže k cíli, ale je možno se pohybovat maximálně 2 metry dozadu (platí pro nože i sekery).

Každý má 21 hodů na každou vzdálenost. Na každý terč je povolen jeden zkušební hod, který musí být nahlášen předem.

V případě nepříznivého počasí, časové tísně nebo jiných nouzových situací, může organizátor snížit počet hodů na 15.

Body se sčítají za každou vzdálenost. Kromě toho, bude pro informativní účely podíl dosažených bodů vydělený maximálním dosažitelným počtem bodů uveden v procentech.

Dálková

Stejná pravidla pro nože a sekery.

Zda je hod platný, je rozhodnuto analogicky dle platných pravidel.

Terčem je kruh o průměru 1 m.

Cílem je zasáhnout terč z co největší vzdálenosti.

The minimum distance to the target is 4m. From here, areas of 3m in length follow (that is, 4-7m, 7-10m, 10-13m,…). The contestant chooses a distance in the first area, from here he has 3 throws (there are no test throws). If he achieves a stick, he may proceed back further away from the target and has again 3 throws. He may go back at most into the next area. The procedure ends if 3 throws are unsuccessful; The distance achieved will be noted, measured to the centimetre. The areas only concern the measuring of the distance, not the throw itself (for example, it is allowed to throw from a distance of 6.99m even though one stands in two areas at once). After the first throw in an area, it is forbidden to go back to an area closer to the target. As a further restriction, once a distance is chosen, for the current 3 throws the contestant may change the distance only within the 2m-range of 1m towards and away from the target.

Sportovní vybavení

Nože

Pouze nože s pevnou čepelí, delší než 23 cm a čepel užší než 6 cm.

Sekera

Minimální hmotnost 500 g, maximální šířka čepele 12 cm.

Počítání / Program

Po každém hodnocení rozhodčí spočítá body, vezme nástroj z terče a vrátí jej vrhači.

Vrhač může požádat, aby před dalším hodem na cíl, byl nástroj zapíchnutý v terči vyhodnocen a odstraněn.

Nástroj bude vyhodnocen přesně tak, jak zasáhne terč, nebude rovnán kolmo k terči.

Aby byl hod platný, špička nože nebo ostří sekery musí být zapíchnuty v terči.

V případě sekery s dvojitým ostřím, je platný pouze zásah s rukojetí dolů. Pokud se obě čepele dotýkají terče, je hod neplatný.

Nejlepší zasažený kruh se počítá (v případě pochyb se nůž vytáhne a ověří se zásek).

Vzdálenosti jsou měřeny od špičky nohy, která byla během hodu nejblíže k terči. V případě překročení čáry minimální vzdálenosti bude hod neplatný (0 bodů).

Při účasti více než 5 žen, budou hodnoceny samostatně.

Soutěže se mohou zúčastnit vrhači ze všech zemí. Státní příslušnost nehraje při určování pořadí a vítěze roli. Jen v případě národního šampionátu mají organizátoři možnost povolit start pouze účastníkům z jejich země. V tomto případě musí být zamítnutí účasti cizinců jasně sděleno při zveřejnění soutěže a rozeslání pozvánek (i v dané zemi).

Bezpečnost / Organizace

Na místě musí být k dispozici lékárnička.

Házení na soutěžní terče je povoleno pouze za dohledu rozhodčích.

Házení na tréninkové terče je možné pouze za přítomnosti dozírací osoby („range officer“). Ten dozoruje házení a zasahuje v případě vzniku nebezpečné situace.

Obdélníková plocha 10 m před a 3 m na obou stranách terčů je ohraničena. Vstup je povolen pouze soutěžícím a rozhodčím. Je zakázáno pobývat za terči.

Minimální vzdálenost mezi terči je 6 m.

Účastníky mladší 18 let musí doprovázet rodič nebo zákonný zástupce.

Hlavní rozhodčí má vždycky pravdu. V případě nedodržení pravidel, zejména těch, týkajících se bezpečnosti, bude závodník diskvalifikován a vykázán ze závodiště.

Každý účastník musí mít pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pokud je toto pojištění nabízeno jako standardní produkt pojištověn v domovské zemi závodníka.

Každý účastník musí podepsat, že souhlasí s pravidly, a že se závodů účastní na vlastní nebezpečí.

Název těchto pravidel

Tato pravidla se nazývají „European Knife and Axe Throwing Rules“ (Evropská pravidla pro házení nože a sekery).

Oficiální dokument je v anglickém jazyce, překlady jsou poskytovány pouze z praktických důvodů.

Komentáře

Není poviností dbát následujících připomínek, ale pomáhají při vytváření stejných vrhačských zkušeností:

Terčová konstrukce se obvykle skládá ze 3 samostatných terčů, na které se hází ve směru hodinových ručiček.

Nejlepší materiál na terče je jednoleté dřevo, například z části stromu (kulan).


Zastaralé: Pravidla Verze 2010

cz